www.lasithi-holidays.net

The sunny site of Crete

Home       
Grotten-overzicht     
DIKTEON ANDRON

Op de noordelijke helling van het Diktigebergte, op een hoogte van 1025 meter, ligt de beroemde Psichrogrot waar volgens de Griekse mythologie Zeus het levenslicht zag. Deze grot staat ook wel bekend onder de naam Dikteon Andron. U komt er via een hellend stenen pad dat door een dichtbegroeid bos van talrijke struiken, Griekse esdoorns (acer creticum)
en eikenbomen (quercus coccifera en quercus perbescens) leidt. Dit is overigens een schitterend stukje groen in een anders overwegend rotsachtige gebied. De grot bestaat uit twee delen: Ano Spileo (bovenste grot) die het meest op een rotsachtige spelonk zonder druipsteenverfraaiingen lijkt, en Kato Spileo (onderste grot) die in een vijftal kleinere en
grotere kamers is onderverdeeld. In het hart van de Kato Spileo is een klein meertje dat wordt omgeven door imposante stalagmieten en stalactieten.
In 1883, was de ontdekking van de Psichrogrot een opzienbarende gebeurtenis en trok de aandacht van de meest vooraanstaande archeologen van die tijd.
Zij verrichten enkele onderzoeken, maar de meest zorgvuldige werd in 1899 door D.G Hogarth, hoofd van de Engelse School voor Archeologie in Athene, uitgevoerd. Dit onderzoek bracht een aantal bijzonder interessante vondsten aan het licht die dateren uit het Minoische- en Archaïsche tijdperk (ongeveer 1800 v. Chr. tot de 7e eeuw v. Chr.) Een uitzondering vormen de vondsten uit de Middeleeuwen en deze lijken tevens te bewijzen dat de Psichrogrot door de eeuwen heen een ware cultplek was. Schijnbaar kwamen pelgrims uit alle windstreken hiernaartoe om hun godheid (bestaande stalagmieten en stalactieten die een gelijkenis vertoonden met deze afgod) eer te bewijzen.
Vanaf het begin van het eerste onderzoek werd de Psichrogrot geïdentificeerd als Dikteon Andron. In deze grot, aldus de overlevering, zocht Rea een veilige schuilplaats om aan de moordlustige plannen van Saturnus, die het op haar ongeboren kind had voorzien, te ontsnappen.
Hier schonk ze uiteindelijk ook het leven aan Zeus; de Oppergod. De mythe verhaalt verder van een vrouwtjesgeit Amalthea (volgens de legende eigenlijkeen nimf) die Zeus grootbracht terwijl Kourites het babygehuil trachtte te verbergen door het geluid te overstemmen met wapengekletter en wilde dansen.
Andere legendes spreken van een opvoeding door bijen, duiven of zelfs een vrouwtjesvarken. Volgens een andere overlevering was Dikteon Andron de plek waar Zeus, Europa heensleepte nadat hij haar bij Phoenicia had weggekaapt. En een laatste verhaal is dat van Epimenides, de beroemde voorspeller uit het Archaïsche tijdperk, die hier zijn visioenen schijnt te hebben gehad. De vondsten (waarop men min of meer per ongeluk stuitte) zijn samen met
andere oudkundige schatten te bewonderen in enkele musea. Het gros van deze vondsten is echter te zien in het Archeologisch Museum van Heraklion en het Ashmolean Museum in Oxford.
Zoals ik al eerder heb vermeld komt u in deze grot via een hellend stenen pad dat per voet of per ezel is af te leggen. Ook zijn er diverse lampjes aangebracht om de bezoeker veilig naar de beneden gelegen stalagmietenpracht te kunnen leiden.
Ano Spileo: Dit is waar het allereerste onderzoeksproject van start ging. Sporen van een geweide plaats, in de vorm van een inham dat op bepaalde plekken een geïmproviseerde stenen vloer had, werden hier gevonden. Iets verderop werd een rechthoekig altaar gevonden. De voornaamste vondsten bestonden uit aardewerken potten, scherven en kleine altaars met Lineaire A opschrift.
Kato Spileo: Veel van de wijgeschenken die de Pelgrims hun godheid brachten werden hier teruggevonden; dierenfiguren, koperen gereedschap, messen, pijlpunten, dubbele aksen, scheermesjes, gegraveerde stenen, juwelen, koperen idolen (die mannen en vrouwen in een aanbiddende houding uitbeelden) en koperen platen waarop een beeltenis van mensen die een offer brachten aan hun godheid.
Verder is Kato Spileo een broedplaats voor diverse vleermuissoorten, waaronder de Mediterrane Oorvleermuis, terwijl in beide grotten (zowel Kato als Ano) aan de ingang een massa vogelsoorten nestelen.