www.lasithi-holidays.net

The sunny site of Crete

Home
Terug naar overzicht

Aan de meest noordelijke rand van de oostkust van Kreta liggen de overblijfselen van een nederzetting die floreerde gedurende de laat Minoische periode (1550-1220 v. Chr.) Op dezelfde opgraving zijn echter ook ruines aangetroffen uit Vroege- en Midden Minoische periodes (3000-1550 v. Chr.). Voornamelijk kerkhoven met goed geconstrueerde knekelhuizen en overblijfselen van riante woonhuizen. Deze nederzetting raakte onbewoond rond dezelfde tijd als de verlating van Zakros (1450 v. Chr.) maar werd opnieuw bewoond gedurende de laat Minoische III periode(1300-1200 v. Chr.) De stad besloeg een oppervlakte van meer dan 50.000 vierkante meter, werd intensief bewoond, maar had geen verdedigingsmuren.Naar het noordoosten van een van de stadsdelen toe, lag het heiligdom van de oppergod Zeus, dat een administratief onderdeel van de stad Itanos was.  Verering en aanbidding was iets wat pas geregeld werd toegepast gedurende de Geometrische periode (8e eeuw v. Chr.) en liep door tot aan de Romeinse belegering. Helaas werd dit heiligdom geplunderd en vervolgens vernietigd door Christenen aan het einde van de 4e eeuw v. Chr.De Minoische nederzetting, Roussolakkos geheten, werd onderzocht door R.C. Bosanquet en (in 1906) door R.M. Dawkins, beiden leden van de Britse school van Archeologie te Athene. De opgegraven delen van de woonwijk zijn helaas beschadigd geraakt tijdens de Tweede Wereld Oorlog en liepen een paar jaar later, tijdens bouwwerkzaamheden door toedoen van een graafmachine, nog meer schade op.  In 1965-66 werden er opgravingen gedaan in een deel van de woonwijk en op de aangrenzende Kastriheuvel. In 1986 werden deze opgravingen hervat o.l.v de Britse school voor Archeologie en zijn nog steeds gaande.De meest belangrijke gebouwen van de opgraving zijn: De Minoische stad. De hoofdstraat die door de woonwijk loopt werd doorkruist door kleinere en grotere verharde straatjes (sommige met treden) en verdeelden deze stad in negen sectoren/woonwijken. De stad had in alle woonwijken een vernuftig afwateringssysteem en de huizen gelegen aan de hoofdweg hadden een prachtige en imposante voorgevel.Sector B - Deze bevatte een vijftal huizen met buitenmuren die bestonden uit grote blokken terwijl de binnenste muren uit lemen bakstenen waren opgebouwd. De drempels, het vloeroppervlak en de voetstukken van de pilaren waren gemaakt van een special soort kalksteen (afkomstig uit Kavo Sidero) De meest belangrijke van deze huizen (kamers 1-22) had een ingang vanaf de hoofdstraat terwijl zich in dezelfde kamer een trapgang bevond naar een tweede verdieping van het huis. Achter deze kamer was een open binnenplaats met ronde, houten pilaren (afgewisseld met vierkante pilaren) waarvan alleen de stenen voetstukken bewaard zijn gebleven. Voorkamers leidden naar het "megaron"; de belangrijkste kamer van het huis die vier pilaren op de hoek van een binnenplaats had staan. Het vermoeden is dat deze constructie een soort lichtbron was. Het huis bevatte ook een aantal keukens, een wasbak, een bron, een huishoudelijk altaar, een olie werkplaats, een bad en een ontvangsthal die was verdeeld in kleinere delen en ook als opslagruimte werd gebruikt. Het interessante is dat tevens een olijfpers en pithoi (grote vaas met deksel voor het opslaan van b.v.olie) in deze sector zijn aangetroffen.
Sector D - Dit is de grootste (1,800 m2) en bestond uit vele huizen waarvan de meest belangrijke (kamer 18-40) een "megaron" met een lichtbron bevatte, zoals het belangrijkste huis in sector b. Er is ook een kanaal bewaard gebleven dat het regenwater van de binnenplaatsen naar destratenmoest doorloodsen. Sector C -  Het grootste huis in deze sector had een luxe voorgevel gemaaktvan “ashlar” blokken, een tweede ingang en bestond verder uit een "megaron" met eenlichtbron, een badkamer en een werkplaats. Veel van de hier gevonden vazen en urnen laten qua decoratie een Egyptische invloed zien. De huizen, net als in de andere sectoren, schijnen door brand te zijn verwoest.
Sector E - Deze sector bevatte zeker vier huizen waarvan sommige op eerdere fundamenten zijn gebouwd. In dezelfde sector is ook een druivenpers voor het maken van wijn ontdekt. De tempel (of heiligdom) van de oppergod Zeus ligt aan het noordoosten van sector X en binnen de fundamenten van een huis. Een gebroken inscriptie met een ode aan Zeus is ook in dit gebied gevonden. Van de tempel zelf zijn alleen het altaar en de opbouw intact gebleven. Ornamenten in de vorm van leeuwenkopen zijn in de buurt van de tempel ontdekt en deze, en andere vondsten van Palekastro, zijn tentoongesteld in het Sitia Museum.