www.lasithi-holidays.net

The sunny site of Crete

Home
Terug naar overzicht
Op een kegelvormige heuvel ligt “Souvloto Mouri”. Dit is, totnogtoe, het enige bewaard gebleven ovaalvormige huis uit de Minoische Ia periode (2100-2000 v. Chr.) Het behoort tot de zogenaamde tussenliggende klasse, wat wil zeggen dat het gebouw qua vorm tussen rond en rechthoekig in valt  We kunnen twee architectonische fases onderscheiden; De vroege gebouwen, waarvan sommigen halfronde muren hebben, dateren uit de Vroege Minoische periode (2800-2300 v. Chr.) en zijn voornamelijk boerderijen die aan de oostkant van “Souvloto Mouri” waren gebouwd. De ontdekking van een groot aantal afbeeldingen en stenen figuurtjes gaf aanleiding tot de gedachte dat deze heuvel een soort gewijde plek was, maar oorspronkelijk schijnt het een huiselijk altaar te zijn geweest dat in het huis was ingebouwd. De hoofdingang van het ovale huis uit de Midden Minoische periode (2200-1550 v. Chr.) is aan de ZO kant gebouwd en een tweede huis werd aan de NW zijde ontdekt (aan de voet van een trap die naar een bovenverdieping leidde) Deze behoren tot de tweede bouwkundige periode en de kern bestaat uit een kleine binnenplaats (met een kleine bron of waterreservoir) waar de omliggende kamers op uitkwamen.
Souvloto Mourni staat ook wel bekend als “Het huis van Chamaizi” en werd door de archeoloog St.Xanthoudides voor het eerst in 1903 onderzocht. In 1907 was het D.Mackenzie die het ovale huis grondig bestudeerde en maakte een aantal interessante aantekeningen van zijn architectonische bevindingen. In 1971 stuitte men, tijdens schoonmaak- en reconstructie werkzaamheden (uitgevoerd door de Archeologische Dienst o.l.v van K.Davaras) op nieuwe vondsten. Deze wierpen een compleet nieuw licht op de tot dan toe bestaande theorieën. Deze werden dan ook herzien en Souvloto Mourni werd later nauwkeurig bestudeerd en in kaart gebracht door St. Alexiou en N.Platon.